(1)
Wahab, F. KEDUDUKAN HADIS DALAM PENETAPAN HUKUM. maqashid 2019, 2, 1 - 14.