[1]
M. Adib, “USUL FIKIH NU: ELEMEN METODOLOGIS MAZHAB FIKIH NU”, maqashid, vol. 2, no. 2, pp. 42–57, Nov. 2019.