Vol. 2 No. 1 (2018): Nov 2018

					View Vol. 2 No. 1 (2018): Nov 2018
Judul Artikel yang diterbitkan: Nilai-Nilai Dasar Hak Asasi Manusia dalam Konsep al-Maqâshid al-Syarî‘ah Administrasi Pemerintahan Khalifah ‘Umar Ibn al-Khatth?b: Belajar dari Fenomena Maw?l? Pembaharuan Hukum Keluarga di Somalia Bahtsul Masail sebagai Mazhab Fikih NU

Author : Muhammad Hasbulloh Huda, Muhammad Hasyim, Muhammad Husni, Hairul Puadi, Nur Qomari, Roihanah Husin, Amatul Jadidah, Muhammad Adib, Syamsul A'dlom. Jumlah Halaman Edisi (65) Halaman 

Published: 2018-11-30